SonoSite

Firma SonoSite sídliaca v Bothelli, WA (USA), vyvíja, vyrába a distribuuje novú triedu špičkových digitálnych ultrazvukových prístrojov. Systémy boli navrhnuté tak, aby dosahovali rovnakú obrazovú kvalitu ako drahšie ultrazvuky pri zachovaní rozmerov dostatočne malých, aby boli ľahko prenosné a pohotovo použiteľné pre sériu klinických aplikácií v humánnej a veterinárnej medicíne.

Spoločnosť SonoSite vlastní viac ako 145 patentov a získala tiež množstvo prestížnych cien a je svetovým líderom v oblasti ultrazvukových systémov.