Ultrasonix

Nová generácia HDI High-end mobilných celodigitálnych sonografov je založená na kombinácii ASIC širokopásmového tvarovača ultrazvukového zväzku a originálnej softvérovej architektúry pre generovanie sonogramov s vynikajúcou priestorovou a kontrastnou rozlišovacou schopnosťou.

Špecifikom je jednoduchý upgrade existujúcej konfigurácie najnovšími poznatkami zo sonografickej technológie pri minimálnych nákladoch (CD,USB, Internet).